Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wellington uitgevers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wellington uitgevers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wellington uitgevers verstrekt.

 Wellington uitgevers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM  WELLINGTON UITGEVERS GEGEVENS NODIG HEEFT

Wellington uitgevers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om nieuwsbrieven naar u te verzenden over informatie van Wellington uitgevers.

 

DELEN MET ANDEREN

Wellington uitgevers verstrekt uw persoonsgegevens alléén met uw toestemming aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wellington uitgevers zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Wellington uitgevers een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Wellington uitgevers  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website:www.nooitmeeraankomen.nl Wellington uitgevers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden alleen aan derden verstrekt die de google-adwords campagne beheren (DTG).

GOOGLE ANALYTICS                                                                            

 Wellington uitgevers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Wellington uitgevers  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wellington uitgevers  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wellington uitgevers heeft hier geen invloed op.

Wellington uitgevers heeft Google geen toestemming gegeven om via Wellington uitgevers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nooitmeeraankomen.nl

Wellington uitgevers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

BEVEILIGEN      

Wellington uitgevers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van  Wellington uitgevers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wellington uitgevers  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wellington uitgevers op via info@nooitmeeraankomen.nl

 Wellington uitgevers is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 69131112

Telefoon: 0649129769
E-mailadres: info@nooitmeeraankomen.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.